İdare Hukuku

Devlet organları ve yönetmelikleri ile gerçek kişiler veya işletmeler arasında gümrük, imar, devlet yaptırımları ve vergiler gibi konulardaki uyuşmazlıklar, idari usul ve özel mahkeme sistemiyle yönetilen özel bir rejime tabidir.

Saral Hukuk Bürosu, idari işlem ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri veya Gümrük İdareleri tarafından verilen vergi hesaplama ve cezalarının iptali, imar itirazları gibi idari konularda müvekkillerine yardımcı olmakla birlikte uzlaşma işlemleri ve bunların yürütülmesi hizmetlerini sağlamaktayız. Uyuşmazlıkların çözümünde en yüksek idari yargı mercii olan Danıştay da dahil olmak üzere idari mahkemeler önünde temsil etmekteyiz.