İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimizin işe alım sürecinin başından sonuna kadar tüm prosedürün yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarılma

İş kazası ve fesih ile ilgili cezai ve hukuki sorumlulukların müzakere edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması

Çalışma ortamlarının başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kayıtlı mevzuata uygunluğunun sağlanması

İş sözleşmelerinin ve ilgili Yargıtay kararlarının güncellenmesi ve/veya yeniden saklanması

Tutanakların, savunma talep yazılarının, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Sendikal faaliyetlere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü