Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Her türlü yasa dışı eylem ve borcun ihlali, tazminat ve sorumluluk gerektirir. Bu kapsamda sorumluluk halleri değerlendirilmektedir.

Tazminat hukuku, maddi ve manevi tazminat kavramlarını ve bu kapsamda bedensel zarar, destek kaybı tazminatı, manevi tazminat, cezai şart gibi kavramları içermektedir.

Tazminat ve sorumluluk kavramları hukukun hatta hayatın her dalında karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme ihlalleri, trafik kazaları, hatalı doktor uygulamaları, iş kazaları, iş sözleşmeleri, telif hakkı ihlalleri, boşanma davaları, haksız fiiller ve sınırsız olasılıklardan kaynaklanan tazminat talepleri de bulunmaktadır. Koruyucu ve önleyici hukuk hizmetleri kapsamında doğru sözleşmelerin hazırlanması, zararın meydana gelmesi sonrasında etkin değerlendirme ile doğru ve hakkaniyete uygun çözümlere varılması bu alanda asıl amacımızdır.